آب زنید راه را

چند ساعت دیگه سال ۱۳۹۵ هم تموم میشه و شروع ۲۰
دو دهه گذشت… فکر می‌کنم سال های جذاب زندگی تو راهه

من رند و عاشق، در موسم گل
آن گاه توبه؟ استغفرالله!!

امسال سالیه که شاید بهترین اتفاق های زندگیم برام بیوفته
امیدوارم برای شما هم همینطور باشه

ای بلبل خوشنوا فغان کن
عید است، نوای عاشقان کن

به خواندن ادامه دهید